Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków PFRON w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków PFRON w 2023 r
Nabór od 12.04.2023 do 05.05.2023 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 700 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków PFRON w 2023 r..

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 545/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Rodzaje zadań i  wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi,  w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji, kwota 100 000,00 zł

2. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach, kwota: 400 000,00 zł

3. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a. doradztwo zawodowe,

b. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

c. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kwota: 100 000,00 zł

4. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego kwota: 100 000,00 zł


Planowana łączna kwota udzielonego wsparcia ze środków PFRON wynosi 700 000,00 zł.

Nabór ofert trwa do 5 maja 2023 r. (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl). 

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 27 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej dostępne są w załączeniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama