Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

III. Wsparcie uczestników projektu „Osiedle Sitowie” poprzez inicjowanie i realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej...

Reklama
III. Wsparcie uczestników projektu „Osiedle Sitowie” poprzez inicjowanie i realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej oraz działania aktywizujące
Nabór od 12.04.2023 do 04.05.2023 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 459,375 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: III. Wsparcie uczestników projektu „Osiedle Sitowie” poprzez inicjowanie i realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej oraz działania aktywizujące.

III. Wsparcie uczestników projektu „Osiedle Sitowie” poprzez inicjowanie i realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej oraz działania aktywizujące

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie wsparcia wynosi 459 375,00 zł w tym:

w 2023 roku: 91 875,00 zł,

w 2024 roku: 157 500,00 zł,

w 2025 roku: 157 500,00 zł,

w 2026 roku: 52 500,00 zł.

1. Cel zadania: wsparcie uczestników projektu „Osiedle Sitowie” w usamodzielnianiu się w wymiarze społecznym i zawodowym oraz realizacja zadań z zakresu ekonomii społecznej.

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

1) liczba prowadzonych działań animacyjnych, sąsiedzkich oraz aktywizujących społecznie w poszczególnych latach projektu;

2) % dorosłych mieszkańców Osiedla biorących udział w działaniach aktywizujących zawodowo;

3) liczba przedsiębiorców, z  którymi nawiązano współpracę;

4) rodzaje uprawianych warzyw i owoców;

5) inne – zaproponowane przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania: 1 czerwca 2023 r. – 30 kwietnia 2026 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w zasobach Gminy Miasta Gdańska położony przy ul. Sitowie 49.

5. Adresaci: uczestnicy projektu „Osiedle Sitowie”.

6. Zakres zadania:
1) działania wspierające uczestników projektu „Osiedle Sitowie” przez:
a) współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 6 domów w projekcie „Osiedle Sitowie”,
b) prowadzenie działań animacyjnych, sąsiedzkich oraz aktywizujących społecznie i zawodowo obejmujących:
- organizację wyjść do zakładów pracy, przedsiębiorstw społecznych, wizyt studyjnych,

- współorganizację uroczystości świątecznych oraz innych wydarzeń w zależności od okazji i potrzeb,

- organizację i realizację wycieczek dla uczestników projektu,

- spotkania ze specjalistami np. prawnikiem, policjantem,

- opiekę nad biblioteką i pracownią komputerową,

- współpracę ze środowiskiem lokalnym,

c) współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku i innymi jednostkami,
d) współpracę z przedsiębiorcami,
e) dbanie o stan techniczny nieruchomości, o wyposażenie i tereny zielone przylegające do domu (ul. Sitowie 49);
2) prowadzenie ekologicznego ogrodu warzywno-owocowego oraz kwiatowo-roślinnego na terenie projektu „Osiedle Sitowie” z elementami małej hodowli zwierząt gospodarskich do celów rehabilitacyjnych:
a) zabezpieczenie odpowiedniej powierzchni na cele upraw,

b) przygotowanie terenu pod uprawy warzywno-owocowe (prace ziemne, pielęgnacyjne, nawożenie),
c) zatrudnienie trenera pracy – ogrodnika/rolnika oraz pomocnika trenera pracy,
d) prowadzenie treningu w ramach hortiterapii,

e) prowadzenie ekologicznej uprawy warzywno-owocowej i kwiatowo-roślinnej,
f) zbieranie, przetwarzanie, dystrybucja plonów,

g) trening przedsiębiorczości – sprzedaż, pozyskiwanie nowych klientów, kontakt z klientami, uczestnictwo w targach i innych branżowych działaniach;prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;

4) prowadzenie działań promocyjnych, propagujących ekonomię społeczną,

5) współpraca z innymi podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorcami.

7. Wymagania kadrowe:

1) zatrudnienie koordynatora;

2) zatrudnienie trenera pracy (ogrodnik/rolnik);

3) zatrudnienie pomocnika trenera pracy (z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama