Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wybór operatora regrantingu na zadanie publiczne w zakresie priorytetu "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności...

Reklama
Wybór operatora regrantingu na zadanie publiczne w zakresie priorytetu "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" - I nabór
Nabór od 06.04.2023 do 27.04.2023 15:00
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Mielnie, Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wybór operatora regrantingu na zadanie publiczne w zakresie priorytetu "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" - I nabór.

I. Nazwa zadania konkursowego:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

a) działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną,

b) wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej organizacji pozarządowych na terenie gminy.

II. Cel zadania:

Wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenie gminy Mielno poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

III. Forma realizacji zadania: wspieranie

IV. Opis zadania:

Zadanie polega na wyłonieniu Operatora, który zleci realizację co najmniej jednego projektu realizowanych na terenie gminy Mielno polegającego na realizacji przedsięwzięć aktywizujących społeczność  lokalną i wyzwalających energię społeczną.

V. Środki przeznaczone na realizację zadania: 6 000

VI. Maksymalna kwota dotacji: 6 000 zł

VII. Termin realizacji zadania: od 15 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

VIII. Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

IX. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, oferent zostanie wykluczony z udziału w konkursie co oznacza, że jego oferty nie będą podlegały rozpatrywaniu.

X. Dofinansowanie ze środków Gminy Mielno nie może przekroczyć 50 % kosztów finansowych zadania.

XI. Wkład osobowy może stanowić część kosztów całkowitych zadania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama