Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r
Nabór od 06.04.2023 do 27.04.2023 23:59
Wydział Kultury i Sportu (kultura i turystyka)
Łączny budżet 135 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Kultury i Sportu (kultura i turystyka) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r..

Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

 

nr zadania

 

nazwa zadania priorytetowego

(nazwę zadania wpisać odpowiednio w formularz oferty)

kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

1.

Wspieranie festiwali, konkursów, przeglądów, warsztatów, spotkań, plenerów, koncertów, wystaw mających znaczenie dla lokalnej społeczności oraz przyczyniających się do rozwoju działalności kulturalnej i artystycznej w Suwałkach.

40.000,00

2.

Wspieranie ruchów artystycznych, w tym twórczości nawiązującej do regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji Suwalszczyzny.

10.000,00

3.

Wspieranie działań służących edukacji i upowszechnianiu wiedzy w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego odbywających się na terenie Suwałk.

10.000,00

4.

Upowszechnienie czytelnictwa i publikacji o charakterze regionalnym.

10.000,00

5.

Wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych, w tym szczególnie nawiązujących do tradycji historycznych
i kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny lub związanych
z osobami i wydarzeniami ważnymi w historii Suwałk.

50.000,00

6.

Wspieranie udziału suwalskich twórców w znaczących festiwalach, konkursach, przeglądach, warsztatach, spotkaniach, plenerach, koncertach, wystawach w kraju

15.000,00

 

      X                                                                                         RAZEM

 

 

135.000,00

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama