Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 03.04.2023 do 25.04.2023 12:00
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Łączny budżet 415,272 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Animal Patrol.
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.

 2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z z 2022 r. poz. 1327, poz. 1812), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 3. Zadanie „ Animal Patrol” obejmować będzie:

  a) opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

  b) odławianie bezdomnych zwierząt,

  c) udzielanie pomocy potrzebującym dzikim zwierzętom.

  Powyższe zadania realizowane będą w granicach administracyjnych Miasta Słupska.

   

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama