Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Projekty Solidarności Europejskiego Korpusu Solidarności – środki na lokalne działania

Reklama
Nabór od 01.04.2023 do 04.05.2023 12:00
Komisja Europejska
https://eks.org.pl/kontakt
Łączny budżet 900 tys. EUR
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby bezrobotne, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci, Osoby uzależnione
Europejski Korpus Solidarności wspiera działania lokalne. Od 2018 r. setki młodych osób realizują projekty odpowiadające na lokalne wyzwania i potrzeby. W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat mogą między innymi realizować Projekty Solidarności (ang. solidarity projects) – działania na rzecz lokalnych społeczności będące odpowiedzią na zdiagnozowane w nich potrzeby i wyzwania. Młodzi ludzie mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu, a przy tym rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Projekty mogą być wspierane przez różnego rodzaju organizacje, ale grupa organizatorów może też złożyć wniosek o dofinansowanie samodzielnie. Więcej o Europejskim Korpusie Solidarności oraz realizowanych w jego ramach działaniach przeczytasz na naszej stronie internetowej: www.eks.org.pl.

Projekty Solidarności nie wymagają nawiązywania współpracy międzynarodowej i skupione są w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Ich celem jest umożliwienie organizacjom młodzieżowym i młodym aktywistom wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie funkcjonują, a więc na terenie danej dzielnicy, gminy czy miejscowości.

Kluczowym hasłem Projektów Solidarności są działania solidarnościowe definiowane jako działania wychodzące naprzeciw ważnym wyzwaniom społecznym z korzyścią dla danej społeczności lub społeczeństwa jako całości.

  • Aby realizować Projekt Solidarności nie ma potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych.
  • Pomysłodawcą Projektu Solidarności musi być grupa minimum 5 młodych osób w wieku 18-30 lat, które zarejestrują się na Europejskim Portalu Młodzieżowym.
  • Grupa inicjatywna może korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej, ale może też złożyć wniosek na projekt samodzielnie.
  • Projekt Solidarności jest autorską koncepcją młodych ludzi. Realizowane działania wychodzą naprzeciw potrzebom napotkanym w lokalnej społeczności, z której wywodzi się grupa inicjatywna, lub w której działa.
  • Tematyka i podejmowane działania muszą dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych z szeroko rozumianą solidarnością.

Zadaniem projektu jest również promowanie wartości europejskich, takich jak otwartość, wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska naturalnego, itp.

Działania muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności opisane w Przewodniku po Programie. Mogą być skierowane do grup odbiorców w każdym wieku.

Realizacja Projektu Solidarności - od powstania wstępnego pomysłu, poprzez złożenie wniosku, realizację działań, aż po ich rozliczenie - ma stanowić cenne doświadczenie edukacyjne przydatne na późniejszej drodze zawodowej, a także wzmacniać poczucie własnej wartości, autonomię i motywację do dalszego działania. Rodzaj działań, sposób ich realizacji, stosowane metody i narzędzia zależą od grupy inicjatywnej.

W przypadku, gdy grupa inicjatywna korzysta ze wsparcia organizacji, instytucja ta pełni rolę głównie administracyjną i doradczą. Jej zadaniem jest wsparcie grupy w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami.

Grupa realizująca projekt może korzystać także z pomocy coacha - osoby wspierającej, którą samodzielnie wybierze. Osoba wspierająca ma już najczęściej doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomaga grupie w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji działań, choć formalnie pozostaje poza strukturą projektu (nie jest członkiem grupy inicjatywnej).

Charakterystyka Projektu Solidarności:

Czas trwania: od 2 do 12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Polska i rejony transgraniczne

Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, z możliwością wsparcia organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną

Dofinansowanie:

  • Koszty zarządzania projektem: 595 EUR na każdy miesiąc działań (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 7 140,00 EUR).
  • Koszty zaangażowania coacha - osoby wspierającej: 74 EUR/dzień pracy, max. 12 dni pracy w ramach projektu (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 888 EUR).
  • Koszty związane z umożliwieniem udziału w działaniach osobom z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych i kwalifikowalnych kosztów do maksymalnej kwoty 7000 EUR na wsparcie grup docelowych lub bez ograniczeń, gdy osoby z mniejszymi szansami są członkami grupy inicjatywnej).

Działania muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności opisane w Przewodniku po Programie. Mogą być skierowane do grup odbiorców w każdym wieku.

Terminy składania wniosków w roku 2023:

  • 4 maja 2023 r., godz. 12:00
  • 4 października 2023 r., godz. 12:00

Platforma składania wniosków jest już otwarta, nie czekaj na ostatnią chwilę i złóż swój wniosek już dziś!

Instrukcje krok po kroku do złożenia wniosku na Projekt Solidarności znajdziesz na stronie: Krok po kroku.

Więcej o Projektach Solidarności, przykłady zrealizowanych działań i inspiracje znajdziesz w naszej publikacji „Solidarni w praktyce”.

Odwiedź nas również na Facebooku i Instagramie:
FB: Europejski Korpus Solidarności | Facebook
Instagram: @europejskikorpussolidarnosci

Czekamy na Wasze projekty!

Źródło: www.eks.org.pl
Reklama