Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Szkolenia organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 30.03.2023 do 21.04.2023 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 14 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych w zakresie określonym w pkt 1-32a tej ustawy (szkolenia organizacji pozarządowych).

Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

1. Priorytet XXIV: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

2. Cel 2: Szkolenia organizacji pozarządowych.

3. Działania realizowane w ramach zadania publicznego:
Działanie 1. Organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych, debat, spotkań oraz Forum Opolskich NGO.
Działanie 2. Konsultacje eksperckie dla organizacji pozarządowych oraz telefon doradczy.

Oczekiwane zmiany społeczne:
a) zwiększenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu między innymi: polityki rachunkowości, tworzenia projektów dotacyjnych, obowiązków sprawozdawczych, prowadzenia zbiórek publicznych, wystąpień publicznych, promocji działań organizacji pozarządowych;
b) prowadzenie telefonu doradczego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych;
c) poszerzenie wiedzy organizacji pozarządowych podczas Forum Opolskich NGO.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 21.04.2023 roku o godzinie 14.00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Potwierdzenia złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w urnie na parterze lub pokoju 205 w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w dniach: poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Reklama