Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 8/2023 na wspieranie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 8/2023 na wspieranie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym - I nabór
Nabór od 31.03.2023 do 21.04.2023 15:00
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Mielnie, Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 8/2023 na wspieranie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym - I nabór..

I. Rodzaj zadania:

 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne w zakresie działań wspierających udzielanie pierwszej pomocy w sezonie letnim osobom przebywającym w pasie nadmorskim na terenie gminy Mielno i na gminnych imprezach.

Cel priorytetowy:

Poprawa porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Mielno.

Forma realizacji zadania: wspieranie

Opis zadania:

Działania wspierające służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakresie wykonywanych przez nie zadań na terenie gminy Mielno (szczególnie służbę ratowniczą) w sezonie letnim. Działania wspomagające służby ratownicze w zakresie bezpieczeństwa na imprezach, których organizatorem jest Gmina Mielno podczas sezonu letniego.

Adresaci: osoby przebywające na terenie gminy Mielno w sezonie letnim, dzieci i młodzież z terenu gminy Mielno, mieszkańcy.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 20 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.

Złożenie więcej niż jednej oferty jest błędem formalnym.

Dotacja ze środków Gminy Mielno może stanowić do 85 % wartości finansowej zadania publicznego.

Możliwe jest wykazanie wkładu własnego niefinansowego osobowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama