Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych i opracowania programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży
Nabór od 30.03.2023 do 20.04.2023 23:59
Toruńskie Centrum Usług Społecznych.
Łączny budżet 102,75 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 do 102,75 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Torunia, Toruńskie Centrum Usług Społecznych. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych i opracowania programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2023 w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz opracowania programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży w związku z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Celem realizacji zadania jest:

- Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych;

- Pomoc rodzicom/opiekunom w opiece i wychowaniu dzieci;

- Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci;

- Podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców/opiekunów;

- Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym;

- Wzrost świadomości zagrożeń związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama