Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 9/2023 na wspieranie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 9/2023 na wspieranie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego z ratownictwem i ochroną ludności - I nabór
Nabór od 31.03.2023 do 21.04.2023 15:00
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Mielnie, Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 9/2023 na wspieranie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego z ratownictwem i ochroną ludności - I nabór..

I. Rodzaj zadania:

Ratownictwo i ochrona ludności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na jeziorze Jamno zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 147).

Cel priorytetowy:

Stworzenie warunków do bezpiecznego wypoczynku na obszarach wodnych gminy Mielno.

Forma realizacji zadania: wspieranie

Opis zadania:

Wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego: prowadzenie monitoringu i patrolowanie  jeziora Jamno w zakresie zachowania bezpieczeństwa przez osoby uprawiające sporty wodne, zabezpieczanie imprez wodniackich na jeziorze, szkolenia z zakresu zachowania bezpieczeństwa nad wodą i udzielania pomocy.

Adresaci: osoby uprawiające sporty wodne na jeziorze, turyści, mieszkańcy gminy Mielno..

Środki przeznaczone na realizację zadania: 15 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 maja 2023 r. do 31 października 2023 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.

Złożenie więcej niż jednej oferty jest błędem formalnym.

Dotacja ze środków Gminy Mielno może stanowić do 85 % wartości finansowej zadania publicznego.

Możliwe jest wykazanie wkładu własnego niefinansowego osobowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama