Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

BDO/SP/2023/068 "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego

Reklama
Nabór od 20.04.2023 do 12.05.2023 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 1,323 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,323 mln PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/SP/2023/068 "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zadanie polega na zapewnieniu usługi asystenta osobistego osobie z niepełnosprawnością, mającej na celu wsparcie uczestników zadania w wykonywaniu codziennych czynności, zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączania ich w życie społeczne.

Program skierowany jest do mieszkańców Szczecina:

  • osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o:
  1. znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama