Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Dofinansowanie wkładu własnego w 2023 r

Reklama
Nabór od 28.03.2023 do 31.08.2023 15:59
BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (dawniej: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Bydgoskie Biuro Seniora)
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Miasto Bydgoszcz, BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (dawniej: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Bydgoskie Biuro Seniora) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dofinansowanie wkładu własnego w 2023 r..

Niniejszy otwarty konkurs ofert ma na celu wsparcie aktywności organizacji pozarządowych (realizacji zadań publicznych w jednym z obszarów pożytku publicznego) i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych (spoza budżetu Miasta Bydgoszczy).

Dofinansowanie tzw. „wkładu własnego” dla projektów (zadań publicznych) realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) na rzecz mieszkańców Bydgoszczy z wykorzystaniem środków spoza budżetu Miasta Bydgoszczy.

Szczegółowy zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z wybranym Oferentem.

W odniesieniu do niniejszego konkursu ofert mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240), tj. oferent zobowiązuje się podczas realizacji zadnia publicznego zapewnić w co najmniej minimalnym zakresie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie może być realizowane w terminie: 1 maja 2023 r. – 31 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie z Oferentem (dotacja Miasta Bydgoszczy może być wydatkowana od dnia podpisania umowy z oferentem).

Szczegółowe warunki dot. otwartego konkursu ofert zawarte są w załączniku nr 1 (regulamin konkursu) do zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 189/2023 z 28 marca 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama