Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ratownictwa

Reklama
Nabór od 25.03.2023 do 17.04.2023 23:59
Urząd Miasta Iława
Łączny budżet 3 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 3 tys. PLN
Burmistrz Miasta Iławy, Urząd Miasta Iława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ratownictwa.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Iława z zakresu ratownictwa i ochrona ludności.

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ratownictwa.

Zadanie powinno polegać na:

  1. przeprowadzeniu pokazów/ spotkań/ warsztatów dla osób korzystających z kąpielisk dot. bezpiecznego wypoczynku nad wodą na tereie Gminy Miejskiej Iława,

  2. przeprowadzeniu kampanii informacyjnej na temat bezpieczeństwa nad wodą wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Iława oraz przybyłych turystów w czasie letnich wakacji.

  3.  

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji zadania wynosi 3000,00 zł, wkład własny w realizacji zadania publicznego, nie mniej niż 10% całkowitej wartości zadania, w tym nie mniej niż 5 % wkładu finansowego.

Przy realizacji zadania publicznego zleceniobiorca powinien dążyć do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kierować się zasadami, które reguluje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) nakładającą na podmioty publiczne oraz na inne podmioty korzystające ze środków publicznych, obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama