Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodzieży z iławskich szkół podstawowych

Reklama
Nabór od 24.03.2023 do 17.04.2023 23:59
Urząd Miasta Iława
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Burmistrz Miasta Iławy, Urząd Miasta Iława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Aktywizacja społeczna i obywatelska młodzieży z iławskich szkół podstawowych..

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Iława z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodzieży z iławskich szkół podstawowych.

Zadanie powinno polegać na:

  • organizacji i przeprowadzeniu zajęć związanych z aktywnością społeczną, budowaniem współpracy szkolnej i lokalnej,

  • wypracowaniu z uczniami inicjatyw społecznych realizowanych na ich rzecz,

  • sfinansowaniu szkolnych inicjatyw społecznych.

 

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji zadania wynosi 10000,00 zł, wkład własny w realizacji zadania publicznego, nie mniej niż 40% całkowitej wartości zadania, w tym nie mniej niż 5 % wkładu finansowego..

Przy realizacji zadania publicznego zleceniobiorca powinien dążyć do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kierować się zasadami, które reguluje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) nakładającą na podmioty publiczne oraz na inne podmioty korzystające ze środków publicznych, obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama