Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego

Reklama
Nabór od 24.03.2023 do 17.04.2023 23:59
Urząd Miasta Iława
Łączny budżet 4 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 4 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Burmistrz Miasta Iławy, Urząd Miasta Iława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego..

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Iława z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.

Zadanie powinno polegać na:

  • wsparciu finansowym działań innych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Iława, działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego,

  • wsparciu merytorycznym projektodawców podczas przygotowywania, składania i realizacji swoich działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie Miejskiej Iława

 

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji zadania wynosi 4000,00 zł, wkład własny finansowy w realizacji zadania publicznego, nie mniej niż 20% całkowitej wartości zadania.

Przy realizacji zadania publicznego zleceniobiorca powinien dążyć do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kierować się zasadami, które reguluje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) nakładającą na podmioty publiczne oraz na inne podmioty korzystające ze środków publicznych, obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama