Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych prezentujących kulturę mniejszości narodowych

Reklama
Nabór od 24.03.2023 do 17.04.2023 23:59
Urząd Miasta Iława
Łączny budżet 12 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 12 tys. PLN
Mniejszości narodowe
Burmistrz Miasta Iławy, Urząd Miasta Iława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych prezentujących kulturę mniejszości narodowych..

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Iława w niżej wymienionych zadaniach publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych prezentujących kulturę mniejszości narodowych.

Zadanie powinno polegać na:

  • organizacji na terenie Gminy Miejskiej Iława koncertu zespołu wykonującego utwory muzyki mniejszości narodowych,
    przygotowaniu na terenie miasta Iławy wystawy prezentującej kulturę i tradycje mniejszości narodowych,
    przygotowaniu i publikacji artykułów wraz ze zdjęciami.

 

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji zadania wynosi 12 000,00 zł, wymagany wkład własny w realizacji zadania publicznego, nie mniej niż 10% całkowitej wartości zadania, w tym nie mniej niż 5 % wkładu finansowego.

Przy realizacji zadania publicznego zleceniobiorca powinien dążyć do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kierować się zasadami, które reguluje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) nakładającą na podmioty publiczne oraz na inne podmioty korzystające ze środków publicznych, obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama