Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie zajęć wzmacniających proces rehabilitacji i podnoszenia sprawności fizycznej, dla dzieci z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 24.03.2023 do 17.04.2023 23:59
Urząd Miasta Iława
Łączny budżet 3 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 3 tys. PLN
Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Burmistrz Miasta Iławy, Urząd Miasta Iława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie zajęć wzmacniających proces rehabilitacji i podnoszenia sprawności fizycznej, dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Iława z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie zajęć wzmacniających proces rehabilitacji i podnoszenia sprawności fizycznej, dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Zadanie powinno polegać na:

  • organizacji cyklicznych zajęć na pływalni dla dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących Gminę Miejską Iława,
  • podnoszenie kompetencji i wiedzy rodziców/ opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na temat możliwości usprawniania dzieci i młodzieży,
  • wsparcie środowiska rodzinnego dzieci i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością,
  • pobudzenie lub podtrzymanie aktywności ruchowej dzieci z niepełnosprawnością,
  • udzielaniu instruktażu dotyczącego metod pracy i sposobów usprawniania w procesie usamodzielniania dzieci i młodzieży.

 

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji zadania wynosi 4 000,00 zł, wymagany wkład własny w realizacji zadania publicznego, nie mniej niż 10 całkowitej wartości zadania, w tym nie mniej niż 5 % wkładu finansowego.

Przy realizacji zadania publicznego zleceniobiorca powinien dążyć do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kierować się zasadami, które reguluje ustawa
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) nakładającą na podmioty publiczne oraz na inne podmioty korzystające ze środków publicznych, obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama