Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób dorosłych niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Iława

Reklama
Nabór od 24.03.2023 do 17.04.2023 23:59
Urząd Miasta Iława
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Burmistrz Miasta Iławy, Urząd Miasta Iława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób dorosłych niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Iława.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Iława z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadanie powinno polegać na:

  1. rozwijaniu i wzmacnianiu kompetencji pozwalających na maksymalne usamodzielnianie się osób dorosłych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Iławie, mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Iława,
  2. zwiększeniu aktywności, poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Iława,
  3. stworzeniu warunków do prowadzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej osób dorosłych z umiarkowanym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji zadania wynosi 10 000,00 zł, wymagany wkład własny w realizacji zadania publicznego, nie mniej niż 10% całkowitej wartości zadania, w tym nie mniej niż 5 % wkładu finansowego.

Przy realizacji zadania publicznego zleceniobiorca powinien dążyć do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kierować się zasadami, które reguluje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) nakładającą na podmioty publiczne oraz na inne podmioty korzystające ze środków publicznych, obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama