Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 24.03.2023 do 02.04.2023 23:59
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
konkurs@wolontariat.org.pl
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Trwa nabór do kolejnej edycji Projektu konkursowego dla warszawskich NGO! Stwórz program wolontariatu w swojej organizacji i zdobądź dofinansowanie na działania!

„Projekt konkursowy – Dofinansowanie i rozwój programu wolontariatu w warszawskich organizacjach pozarządowych” skierowany jest zarówno do organizacji, które współpracują już z wolontariuszami, jak i do tych, które chcą taką przygodę rozpocząć. Do udziału w Projekcie zapraszamy organizacje pozarządowektóre działają na terenie Warszawy, i które nie brały wcześniej udziałuw otwartych konkursach ofert przeprowadzanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na „Tworzenie i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych”, realizowanych ze środków projektu „Ochotnicy warszawscy”, a także w poprzedniej edycji tego Projektu konkursowego w 2022 r.

Organizacje, które wyślą zgłoszenia do udziału w Projekcie i zakwalifikują się do etapu realizacyjnego będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 000 zł brutto na realizację działań, które pomogą im rozwijać wolontariat (np. zorganizowanie warsztatu dla wolontariuszy podnoszącego ich kompetencje, zakup gadżetów/koszulek/materiałów dla wolontariuszy, zorganizowanie wydarzenia dla wolontariuszy lub we współpracy z nimi itp.). Ponadto Organizacje uczestniczące w projekcie będą mogły we współpracy z ekspertami stworzyć od podstaw profesjonalny Program współpracy z wolontariuszami lub dokonać ewaluacji posiadanego przez organizację programu. Praca nad Programem pozwoli zaangażowanym Organizacjom wykonać analizę posiadanych zasobów i potrzeb w zakresie organizacji i rozwoju wolontariatu. Organizacje wspólnie z ekspertem postarają się określić misję i wizję wolontariatu, jego miejsce w strukturze organizacji, a także zbudować profil wolontariusza. Dokument, który powstanie będzie również precyzował zasady promocji, rekrutacji a także komunikacji z wolontariuszami, sposoby motywowania ich, czy ewaluacji ich pracy.

Spośród nadesłanych przez Organizacje zgłoszeń kapituła konkursowa wyłoni maksymalnie 8 organizacji pozarządowych, które przedstawią najciekawsze pomysły na działanie rozwijające wolontariat. Zwycięskie organizacje będą mogły zrealizować działanie ze środków Projektu oraz stworzyć we współpracy z ekspertami profesjonalny Program wolontariatu w swojej organizacji.

Jak się zgłosić?

Co będziemy oceniać (w ramach zaproponowanych w Formularzu działań)?

  • celowość działań,
  • adekwatność działań,
  • wpływ działań na rozwój wolontariatu,
  • realność przedsięwzięcia,
  • trwałość osiągniętych efektów

Potrzebujesz więcej informacji?

  • w razie wątpliwości i pytań dotyczących wypełnienia Formularza lub warunków udziału w Projekcie prosimy o kontakt mailowy konkurs@wolontariat.org.pl

Pozostałe wydarzenia w ramach projektu na naszej stronie.

„Wydarzenie jest realizowane we współpracy miasta stołecznego Warszawy i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, jako część działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu”, realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Reklama