Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

22/2023 - Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim

Reklama
Nabór od 23.03.2023 do 14.04.2023 23:59
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 25% dofinansowania
Dotacje do 400 tys. PLN
Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 22/2023 - Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 22/2023 na realizację zadań publicznych związanych  z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać" w województwie kujawsko-pomorskim” ma na celu wybór podmiotu  pełniącego funkcję tzw. operatora wojewódzkiego, ktory przeprowadzi na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozalekcyje i pozaszkolne zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, zmierzających do upowszechnienia aktywności fizycznej,  we współpracy przy realizacji zadania z Ministerstwem  Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa i samorządami lokalnymi województwa kujawsko-pomorskiego     

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama