Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z...

Reklama
Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez utworzenie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych
Nabór od 22.03.2023 do 12.04.2023 23:59
Wydział Promocji i Rozwoju
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miejski w Chrzanowie, Wydział Promocji i Rozwoju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez utworzenie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Burmistrz Miasta Chrzanowa

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

„Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

poprzez utworzenie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych”

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XLVIII/509/2022 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 października 2022 r. o przyjęciu „Programu współpracy gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 10 000,00 zł.

Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, które powinny być zrealizowane w terminie od 2 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Szczegółowe informację o konkursie znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędy Miejskiego.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama