Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

BDO/JG/2023/066 Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin", kampanii promującej i nagradzającej zaangażowanie społeczne organizacji pozarządowych oraz grup...

Reklama
BDO/JG/2023/066 Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin", kampanii promującej i nagradzającej zaangażowanie społeczne organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu Szczecina
Nabór od 20.04.2023 do 12.05.2023 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/JG/2023/066 Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin", kampanii promującej i nagradzającej zaangażowanie społeczne organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu Szczecina.

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu plebiscytu (konkursu) na najlepsze inicjatyw, projekty i akcje społeczno-obywatelskie z przełomu roku 2022/2023, zrealizowane przez lokalny sektor pozarządowy oraz grupy nieformalne.
Celem konkursu jest prezentacja i nagrodzenie najlepszych, najbardziej znaczących i oddziałujących na mieszkańców Szczecina projektów, które przyczyniają się nie tylko do upowszechniania działalności III sektora, ale również prezentacji aktywnego kreatywnego miasta jako przestrzeni sprzyjającej rozwojowi społecznych inicjatyw.

Zadanie będzie polegało na:

 1. Organizacji plebiscytu dedykowanego szczecińskim organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym.

Preferowany termin realizacji zadania: wrzesień-grudzień 2023 r. Działania mogą wykraczać poza wskazane ramy czasowe.

Do obowiązków realizatora należeć będzie:

 1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji realizowanego zadania, w tym:

- regulaminu przeprowadzenia plebiscytu dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych określającego m.in. zasady i tryb przeprowadzenia konkursu, uwzględniającego w ocenie zgłaszanych projektów pracę Kapituły Konkursowej składającej się z przedstawicieli sektora pozarządowego, mieszkańców oraz Urzędu Miasta Szczecin, systemu przyznawania nagród;

 1. Ogłoszenie naboru wniosków do konkursu na stronie internetowej oferenta, portalach społecznościowych oraz innych dostępnych przez miasto/oferenta nośnikach informacyjno-komunikacyjnych;
 2. Przyjmowanie zgłoszeń, bieżący kontakt z wnioskodawcami oraz wsparcie podmiotów zagrożonych wykluczeniem na etapie składania wniosków;
 3. Rozstrzygnięcie plebiscytu oraz uroczyste podsumowanie konkursu
  w przestrzeni miasta. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uroczystego ogłoszenia wyników konkursu w formule online / hybrydowej.

Preferuje się realizację materiału filmowego na potrzeby organizacji podsumowania plebiscytu;

 1. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej oferenta, portalach społecznościowych oraz innych dostępnych przez miasto/oferenta nośnikach informacyjno-komunikacyjnych;
 2. Promocja zadania na każdym etapie jego realizacji za pomocą dostępnych przez miasto/oferenta narzędzi informacyjnych (w tym: opracowanie projektów graficznych wykorzystywanych na materiałach brandindgowych plebiscytu, np. stronie internetowej, dyplomach, materiałach filmowych, zaproszeniach);
 3. Współpraca oferenta na każdym etapie jego realizacji z Biurem Dialogu Obywatelskiego oraz Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin;
 4. Realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi wymogami, reżimem sanitarnym i przepisami prawa.

Dopuszcza się realizację zadania w przestrzeni miasta jak i w alternatywnej formie on-line. Organizacja wydarzeń i przedsięwzięć związanych z realizacją przedmiotowego zadania, powinna być dostosowana do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, jak również uwzględniać wszelkie obostrzenia związane z COVID-19. W przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zadania w zaplanowanej formie, dopuszcza się możliwość dokonywania zmian zakresu  planowanych działań i przedsięwzięć w umowie. Planowana do realizacji oferta winna uwzględniać gotowość do reagowania za zmienne potrzeby i/lub warunki otoczenia.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama