Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

KONKURS OFERT NR 74/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ...

Reklama
KONKURS OFERT NR 74/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023
Nabór od 22.03.2023 do 12.04.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 1,084 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,084 mln PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: KONKURS OFERT NR 74/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023.
  1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w 2022 roku

Planowane wydatki w 2023 roku

1.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

1 454 000,00 zł

 1 153 550,00zł, w tym na obecny konkurs 

1 083 550,00 zł

 

Realizacja zadania zostanie sfinansowana ze środków:

  1. Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (zwanego dalej Programem) w kwocie 863 550,00 zł;
  2. Budżetu Miasta Poznania w kwocie 220 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania 1 083 550,00 zł.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru.

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 12 kwietnia 2023 roku.

Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl oraz do wiadmości: malgorzata_stecka@um.poznan.pl (w jednej wiadomości) lub przesłać przy użyciu dokumentu podpisanego elektronicznie, nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 17 kwietnia 2023 r.

Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego elektronicznie na skrzynkę e-mailową: wziss@um.poznan.pl malgorzata_stecka@um.poznan.pl (w jednej wiadomości).

Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały finansowanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama