Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w 2023 roku
Nabór od 20.03.2023 do 11.04.2023 23:59
Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 85 tys. PLN
Młodzież
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w 2023 roku..

Organizacja wyjazdu młodzieży województwa śląskiego na spotkanie Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego (grupa 17 osób), odbywającego się w regionie Hauts-de-France (Francja) w roku 2023. Przewidywany termin spotkania od 23-29 lipca 2023 roku. Tematem przewodnim spotkania będzie: „Transformacja energetyczna, wymuszona przez walkę z globalnym ociepleniem, musi sprostać dodatkowemu wyzwaniu, jakim jest suwerenność energetyczna.(...)”

Realizowane zadanie winno się składać z:

  1. przeprowadzenia rekrutacji wśród grupy młodzieży Województwa Śląskiego w wieku 18 – 23 lat (10 osób) oraz  włączenia 2 młodych ukraińskich uchodźców, co łącznie da grupę 17 osób (pkt 1 i 2).. Kryteriami decydującymi o doborze winny być: silna osobowość, umiejętność komunikowania się, otwartość na opinie innych, interaktywność, motywacja, zainteresowanie tematem spotkania. Znajomość języka angielskiego, francuskiego i/albo języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się jest mile widziana;
  2. przeprowadzenia rekrutacji wśród radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w wieku 18 – 23 lat (maksymalnie 5 osób). Kryteriami decydującymi o doborze winny być: silna osobowość, umiejętność komunikowania się, otwartość na opinie innych, interaktywność, motywacja, zainteresowanie tematem spotkania. Znajomość języka angielskiego, języka francuskiego i/albo języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się jest mile widziana. W przypadku braku zgłoszeń lub zgłoszeń niespełniających kryteriów pula niewykorzystanych miejsc przechodzi na pozostałą wyłonioną w trakcie rekrutacji grupę młodzieży;
  3. promocji przedsięwzięcia;
  4. przeprowadzenia spotkania organizacyjnego dla uczestników Szczytu;
  5. transportu polskich uczestników Szczytu do kraju docelowego i z powrotem.

Rekrutacja uczestników w szczególności powinna obejmować młodzież: uczącą się, studiującą, pracującą, jak i poszukującą pracy, zainteresowaną tematyką europejską oraz wielokulturowością, otwartą na kontakty, a także wymianę doświadczeń z rówieśnikami francuskimi i niemieckimi. Przeprowadzenie rekrutacji powinno odbyć się m.in. poprzez: zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego, w mediach społecznościowych.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo udziału przedstawiciela Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą przy wyborze grupy młodzieży tegorocznego Szczytu.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama