Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

BDO/SP/2023/065 Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny

Reklama
Nabór od 20.03.2023 do 11.04.2023 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 79,16 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 79,16 tys. PLN
Rodziny
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/SP/2023/065 Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (projekt pn. Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie nr RPZP.07.06.00-32-K009/18)

 

MODUŁ 1 – szkolenia wyjazdowe

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu czterech (dwa wyjazdy) trzydniowych szkoleń wyjazdowych wraz z usługą hotelarską
i gastronomiczną, przewozem uczestników oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych (2 wyjazdy x 2 grupy x średnio 15 osób, razem cztery szkolenia dla 60 osób)

 

MODUŁ 2 – szkolenia stacjonarne realizowane na terenie miasta Szczecin

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu ośmiu szkoleń stacjonarnych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz usługą gastronomiczną (8 szkoleń x średnio 15 osób, razem 120 osób)

Uczestnikami szkoleń będzie kadra wykonawcza i koordynująca działania systemu wsparcia rodziny m.in. pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, asystenci rodziny zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz kadra Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Każda oferta zgłaszana do konkursu powinna uwzględniać realizację działań zapewniających dostępność wszystkim beneficjentom realizowanego zadania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama