Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert nr 72/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 72/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku
Nabór od 17.03.2023 do 10.04.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 700 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 700 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 72/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w 2022

Planowane wydatki w roku 2023

Organizacja wypoczynku letniego (obozy, kolonie, półkolonie) dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem uzależnień od alkoholu i nowych substancji psychoaktywnych

700 000,00 zł*

700 000,00 zł

* Wskazana została łączna kwota środków finansowych przekazanych w 2022 r. na realizację tego zadania podzielonego na dwa pod względem formy wypoczynku (obozy/kolonie i półkolonie).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zadań konkursowych znajdują się w treści ogłoszenia.

Uwaga!

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do naboru.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama