Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Trwa nabór wniosków! Program "wESpół wspieramy ekonomię społeczną 2023"

Reklama
Nabór od 16.03.2023 do 11.04.2023 12:00
Stowarzyszenie BORIS
Agnieszka Iwaniak: wespol@boris.org.pl
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 15 tys. do 15 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci
Ubiegaj się o środki na realizację projektu, który pomoże Twojej organizacji zwiększyć wpływ na społeczności lokalne, jednocześnie wspierając włączenie migrantów, którzy dołączyli do społeczności w wyniku wojny w Ukrainie.

W tym roku firma UBS Business Solutions Poland sp. z o.o. przeznacza środki po 15 000 zł na projekty realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, wspierające społeczności lokalne, w tym migrantów z Ukrainy.

Nabór wniosków:

Uwaga! Jeden podmiot ekonomii społecznej może złożyć jeden wniosek na sfinansowanie przedsięwzięcia o wartości 15 000 zł. Projekt można zrealizować w ramach nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Wsparcie finansowe powinno przyczyniać się do osiągnięcia łącznie następujących rezultatów:

 1. wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej w realizacji działań statutowych
 2. włączenie migrantów z Ukrainy w działania lokalnej społeczności (min. 50% uczestników)
 3. przyczynienie się do osiągania w społeczności lokalnej min. 1 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Developement Goals):
  • dobra jakość edukacji,
  • wzrost gospodarczy i godna praca
  • mniej nierówności.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmioty ekonomii społecznej spełniające łącznie 2 kryteria:

 1. Są zarejestrowane i działają na terenie powiatów: grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, grójeckiego, legionowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, oraz m.st Warszawy.
 2. Prowadzą nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu lub zapisem w statucie/akcie założycielskim), a działania, na które wnioskują o przyznanie wsparcia, mieszczą się w zakresie ich działalności pożytku publicznego.

Spotkania informacyjne:

Zapraszamy na spotkania informacyjne on-line 14 i 21 marca o godzinie 15.00. Aby otrzymać link do spotkania, wyślij mail z tytułem „Zgłoszenie na spotkanie informacyjne wESpół” na adres wespol@boris.org.pl.

Ważne terminy:

 • nabór wniosków: do 11 kwietnia 2023 do godz. 12:00, za pomocą wypełnionego formularza zgłoszeniowego wysłanego na adres wespol@boris.org.pl
 • spotkania informacyjne: 14 i 21 marca, on-line godzina 15.00, zgłoszenia: mail z tematem "Zgłoszenie na spotkanie" na wespol@boris.org.pl
 • realizacja przedsięwzięcia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2023
 • przekazanie do 15 września 2023 r. przez podmiot ekonomii społecznej sprawozdania merytorycznego z realizacji przedsięwzięcia

Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy na stronie lowes.boris.org.pl

Reklama