Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 10.03.2023 do 05.04.2023 18:00
Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Łączny budżet 274 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku.

Rodzaje zadań

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Wspieranie zadań sportowych promujących zdrowy styl życia, przeciwdziałanie otyłości wśród mieszkańców powiatu siedleckiego.
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizacja imprez terenowych, rajdów pieszych, rowerowych.
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizowanie i prowadzenie zajęć, turniejów, szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu siedleckiego w zakresie piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej i rugby.
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizowanie i prowadzenie zajęć, turniejów, szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu siedleckiego w zakresie gier szachowych, tenisa stołowego i biegów.
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie podnoszenia ciężarów.
6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży poprzez udział w rajdach, biwakach, zlotach.
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadpowiatowym pozwalających na udział w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim lub krajowym dla dzieci i młodzieży powiatu siedleckiego.
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Organizacja szkolenia uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży.

Celami realizacji zdań publicznych jest:

  • Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację atrakcyjnych przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych.
  • Organizacja powiatowego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu siedleckiego poprzez umożliwienie im udziału w zawodach o randze powiatowej w różnych dyscyplinach, wyłonienie najlepszych sportowców, podniesienie sprawności fizycznej oraz wdrażanie idei sportowego stylu życia.
  • Organizacja imprez i zawodów sportowych na terenie powiatu siedleckiego w różnych dyscyplinach sportowych, podniesienie znaczenia powiatu jako ważnego ośrodka sportowego oraz umożliwienie mieszkańcom powiatu siedleckiego uczestniczenia w wydarzeniach sportowych. 
  • Wspieranie udziału sportowców reprezentujących Powiat Siedlecki w zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub krajowym.
  • Wspieranie szkolenia sportowego kadry powiatowej w wybranych klubach sportowych działających na terenie Powiatu Siedleckiego, wytypowanych na podstawie osiąganych wyników sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Termin składania ofert
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Siedlcach (pok. nr 7) lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce do dnia 5 kwietnia 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu składającego ofertę oraz oznaczeniem rodzaju zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie. Wskazane jest by każda oferta była składana w opisanej jw. osobnej kopercie.

Reklama