Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

"Seniorada - tydzień międzypokoleniowy"

Reklama
Nabór od 24.03.2023 do 14.04.2023 13:59
BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (dawniej: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Bydgoskie Biuro Seniora)
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 10 tys. PLN
Seniorzy
Miasto Bydgoszcz, BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (dawniej: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Bydgoskie Biuro Seniora) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Seniorada - tydzień międzypokoleniowy".

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną zasady konkursu oraz zaprezentowane będą założenia dotyczące organizowanego wydarzenia pn. "Seniorada - tydzień międzypokoleniowy" - odbędzie się we wtorek, 4 kwietnia br. , o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. Będzie to doskonała okazja do zadawania pytań i dyskusji. Serdecznie zapraszamy.

Zaznaczamy, że obecność na spotkaniu nie jest wymagana dla złożenia oferty.

CEL REALIZACJI ZADANIA

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie finansowe realizacji wydarzeń, które zrealizowane zostaną w Bydgoszczy, dla seniorów, w ramach „Seniorady - tygodnia międzypokoleniowego”, który odbędzie się między 10 a 16 czerwca 2023 r.

ZASADY, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT - ZOB. Zał. nr 1 Regulamin konkursu

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami: w odniesieniu do niniejszego konkursu ofert mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), tj. oferent zobowiązuje się podczas realizacji zadnia publicznego zapewnić w co najmniej minimalnym zakresie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama