Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs grantowy KE: Ochrona wartości i praw UE poprzez zwalczanie przestępstw z nienawiści i mowy...

Reklama
Konkurs grantowy KE: Ochrona wartości i praw UE poprzez zwalczanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści
Nabór od 24.01.2023 do 25.05.2023 17:00
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 75 tys. EUR
Mniejszości narodowe, Kobiety, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
Komisja Europejska ogłosiła konkurs grantowy w programie KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” - komponent „Równość, prawa i równość płci”: Promowanie świadomości organizacji społeczeństwa obywatelskiego, budowanie zdolności i wdrażanie Karty praw podstawowych UE. Wnioski można składać do 25 maja 2023 r.

Ochrona wartości i praw UE poprzez zwalczanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści

Wszelkie formy i przejawy nienawiści są niezgodne z wartościami UE i prawami podstawowymi zapisanymi w art. 2 Traktatu i w Karcie. Nienawiść dotyka poszczególne ofiary i grupy, do których należą, powoduje polaryzację społeczną i ucisza szerokie kręgi społeczeństwa, osłabiając pluralizm i podważając pełne szacunku publiczne debaty demokratyczne. Świat online nasilił negatywne skutki mowy nienawiści. 

Przestępstwa z nienawiści stanowią bezpośrednie naruszenie podstawowego prawa ofiar do godności, równości i niedyskryminacji. Zwalczanie mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści jest zatem kluczowym elementem działań Komisji na rzecz promowania wartości UE i zapewnienia przestrzegania Karty.

Na poziomie UE decyzja ramowa Rady z 2008 r. wymaga kryminalizacji niektórych form mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści. Ponadto w grudniu 2021 r. Komisja przyjęła komunikat, w którym zwróciła się do Rady Unii Europejskiej o rozszerzenie podstawy prawnej kryminalizacji na szczeblu UE na inne formy nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści poza przyczyny rasistowskie i ksenofobiczne, o których mowa już w decyzji ramowej.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, chroniąc w ten sposób i promując prawa podstawowe. 

Projekty w ramach tego priorytetu powinny mieć na celu umożliwienie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego ustanowienia mechanizmów współpracy z władzami publicznymi w celu wspierania zgłaszania przypadków przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści; zapewnienie wsparcia ofiarom mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści; oraz wspieranie organów ścigania, w tym poprzez szkolenia lub metodologie i narzędzia gromadzenia danych. 

Projekty powinny również koncentrować się na działaniach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie, w tym zgłaszaniu treści firmom IT, projektowaniu przeciwdziałających narracji i kampanii uświadamiających oraz działań edukacyjnych w celu sprostania wyzwaniom społecznym związanym z mową nienawiści w internecie.

Reklama