Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Program KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” - zapobieganie i zwalczanie przemocy ze względu na...

Reklama
Program KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” - zapobieganie i zwalczanie przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci - DAPHNE
Nabór od 08.12.2022 do 19.04.2023 17:00
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów
Łączny budżet 24,9 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Kobiety, Osoby LGBT+
Komisja Europejska oraz Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów prowadzą nabór wniosków w programie KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” - zapobieganie i zwalczanie przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci - DAPHNE. Wnioski można składać do 19 kwietnia 2023 r.

W ramach konkursu będzie sfinansowana ograniczona liczba ponadnarodowych, krajowych lub regionalnych podmiotów/pośredników, którzy zbudują zdolności i udzielą regrantingu (tj. dalszej wypłaty dotacji) organizacjom społeczeństwa obywatelskiego (CSO) działającym na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Dzięki temu mechanizmowi finansowanie UE powinno pomóc we wspieraniu, wzmacnianiu pozycji i budowaniu potencjału niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego aktywnych w zapobieganiu i zwalczaniu wszelkich form przemocy uwarunkowanej płcią wobec kobiet i dziewcząt oraz wszelkich form przemocy uwarunkowanej płcią, w tym wobec osób LGBTIQ , kobiet i dzieci w kontekście migracji, a także różnych form przemocy wobec dzieci, w szczególności poprzez:  

1. Zapewnienie ofiarom wsparcia dostosowanego do konkretnych potrzeb ofiar, w tym specjalistycznego wsparcia medycznego i psychologicznego, usług skoncentrowanych na ofiarach i informujących o traumie, dostępu do krajowych telefonów zaufania, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwiększonej dostępności schronisk, w tym kompleksowe wsparcie dla ofiar molestowania seksualnego w pracy;   

2. Zapobieganie przemocy, w tym poprzez podnoszenie świadomości, szkolenie specjalistów, którzy mogą mieć kontakt z ofiarami, oraz pracę z przestępcami;    

3. Zwalczanie stereotypów związanych z płcią jako podstawowych przyczyn przemocy na tle płciowym;   

4. Wzmocnienie systemu ochrony dzieci poprzez poprawę usług w zakresie prewencji, ochrony i wsparcia dla (potencjalnych) dzieci będących ofiarami/świadkami przemocy oraz osób potrzebujących ochrony, w tym współpraca multidyscyplinarna.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ogłoszeniem o konkursie.

Reklama