Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs grantowy KE: Promowanie równości oraz walka z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją

Reklama
Nabór od 08.12.2022 do 20.06.2023 17:00
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów
Łączny budżet 20 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów ogłosiła konkurs grantowy w programie KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” - komponent „Równość, prawa i równość płci”. Wnioski można składać do 20 czerwca 2023 r.

Cel: Celem jest wspieranie kompleksowego i przekrojowego podejścia i konkretnych działań w celu zapobiegania i zwalczania nietolerancji, rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji, w szczególności ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, kolor skóry, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową, które przejawiają się w postaci dyskryminacji Cyganów, osób o czarnej karancji skóry, antysemityzmu, nienawiści antymuzułmańskiej, fobii LGBTIQ. Projekty mogą być krajowe lub ponadnarodowe. Szczególnie wspierane są projekty ponadnarodowe.

W tym celu finansowane będą następujące priorytety:

1. Walka z dyskryminacją i zwalczanie rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji.

2. Promowanie zarządzania różnorodnością i integracji w miejscu pracy, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.    

3. Zwalczanie dyskryminacji osób LGBTIQ i promowanie równości LGBTIQ poprzez realizację Strategii Równości LGBTIQ.    

4. Apel do władz publicznych o lepsze reagowanie na dyskryminację, rasizm, antysemityzm, nienawiść i ksenofobię wobec muzułmanów, fobię LGBTIQ i wszelkie inne formy nietolerancji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ogłoszeniem konkursowym.

Reklama