Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

II edycja- Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Reklama
Nabór od 13.03.2023 do 03.05.2023 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II edycja- Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
 1. cel zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci
  i młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie aktywnego stylu życia:
 1. zlecenie zadania odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji,
 2. organizacja rozgrywek szkolnych na wszystkich poziomach edukacyjnych (szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe);
 1. oczekiwany rezultat: zorganizowanie zawodów szkolnych na wszystkich poziomach edukacyjnych (szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe) w kilkunastu dyscyplinach dla minimum 3000 uczniów;
 2. możliwe sposoby monitorowania rezultatu: wyniki oraz listy dzieci i młodzieży biorących udział w rozgrywkach szkolnych, fotorelacja.
 3. wszystkie oferty muszą zawierać elementy profilaktyki mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych - elementy profilaktyki należy opisć jako oddzielne działanie.
 4. Oferent ma obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent jest zobowiązany do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.
 5. W ramach każdego zadania wnioskodawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferty podmiotów niespełniających powyższego warunku nie będą rozpatrywane.
 6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości 15%. Dopuszcza się dokonywanie dowolnego zmniejszenia poszczególnych pozycji kosztów, wynikającego z ich przesunięć.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama