Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 13.03.2023 do 03.04.2023 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 403,2 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 403,2 tys. PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań w okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości: 403 200,00 zł na realizację świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z poniższą kalkulacją:

- 37 rodziców/ opiekunów oraz 37 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego (planowana liczba godzin usług OW 8.880 h x 40,00 zł = 355 200,00 zł);

 - 5 rodziców/opiekunów oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego (planowana liczba godzin usług OW 1.200 h x 40 zł/h = 48 000,00 zł).

2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można realizować mniejszym kosztem.

3. Zadania są finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama