Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

BDO/WEA/2023/064 Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla...

Reklama
BDO/WEA/2023/064 Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci objętych pomocą MOPR, a także dla dzieci objętych opieką w placówkach wsparcia dziennego oraz z rodzin zastępczych
Nabór od 14.03.2023 do 06.04.2023 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Miasta Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/WEA/2023/064 Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci objętych pomocą MOPR, a także dla dzieci objętych opieką w placówkach wsparcia dziennego oraz z rodzin zastępczych..

Zadanie będzie polegało na:

       Zadanie 1. Organizacji bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego w miejscu zamieszkania dzieci oraz młodzieży objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego , prowadzonych na zlecenie Gminy Miasto Szczecin przez podmioty niepubliczne, w celu wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego podczas wakacji.

       Zadanie 2.  Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla:

a. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy objętych wsparciem MOPR w Szczecinie;

b. dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania placówek;

c. dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina, o ile nie korzystają ze świadczeń MOPR w Szczecinie przeznaczonych na ten cel.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama