Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie przemocy

Reklama
Nabór od 06.03.2023 do 28.03.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Dorośli, Dzieci
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2023 r.

I. RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2023

Katalog zadań
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

CEL: Zmniejszenie zjawiska przemocy wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Zadanie 1.
Realizacja programów mających na celu zapobieganie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy - kwota 50 000,00 PLN,
Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie 1 z zakresu przeciwdziałania przemocy nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 PLN

Zadanie 2.
Realizacja programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinie - dorosłych i dzieci – kwota 50 000,00 PLN,
Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie 2 z zakresu przeciwdziałania przemocy nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 PLN

Zadanie 3.
Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy – kwota 50 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie 3 z zakresu przeciwdziałania przemocy nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 PLN

Łączna kwota dotacji w roku 2023 na realizację zadań z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w ramach konkursu ofert wynosi 150 000,00 PLN

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach
w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 lub za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pomocą generatora wniosków https://swietokrzyskie.engo.org.pl w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia /dzień ukazania się ogłoszenia nie jest liczony do terminu 21 dni/, tzn. termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2023 r. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Reklama