Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Nauka o Holokauście dla lepszej przyszłości

Reklama
Nabór od 02.03.2023 do 24.03.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Nauka o Holokauście dla lepszej przyszłości (przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu).

Forma: Powierzenie.

Celem zadania jest edukowanie poprzez artystyczne środki wyrazu w zakresie wielokulturowości, wzajemnego szacunku, przeciwdziałaniu ksenofobii i wykluczeniu.

Zadanie polegać będzie na: 

1. Prezentacji różnych form artystycznych (poezja, muzyka, teatr, plastyka, film) i nowatorskich form dydaktycznych w formie warsztatów interaktywnych,

2. Cyfryzacji materiałów źródłowych dla celów dydaktycznych,

3. Rozbudowaiu platformy e-learningowej dla nauczycieli i edukatorów,

4. Organizacji letnich warsztatów dydaktycznych na temat przeciwdziałania zjawiskom ksenofobii i antysemityzmu,

5. Organizacji wydarzeń artystycznych oraz marszu z okazji Dni Wzajemnego Szacunku.

Opis zadania powinien znaleźć się w części III.3 oferty „Syntetyczny opis zadania”.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama