Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy...

Reklama
Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
Nabór od 08.03.2023 do 29.03.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 5,1 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 5,1 tys. PLN
Rodziny
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Cel zadania: organizowanie programów wspierających w formie warsztatów korekcyjno-edukacyjnych, skierowanych do rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Termin realizacji zadania: od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. – do 5.100,00 zł.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Dopuszczalne rezultaty zadania: wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nie mniej niż 15 rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

Głównym celem realizacji zadania będzie organizowanie programów wspierających w formie warsztatów korekcyjno-edukacyjnych, skierowanych do nie mniej niż 15 rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Uczestniczący w warsztatach rodzice powinni nabyć nowe umiejętności z zakresu opieki i wychowania, w tym: zwiększyć świadomość potrzeb dziecka, wzmocnić rolę rodzica, poprawić komunikację i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także pomiędzy rodzicami a instytucjami wspierającymi rodzinę, zmienić postawę, sposób wyrażania emocji, poprawić więzi rodzinne, nabyć umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych.

W ramach zadania podmiot powinien przeprowadzić rekrutację rodzin oraz wskazać sposób jej przeprowadzenia. Niezbędne będzie, przy prowadzeniu rekrutacji rodzin, nawiązanie ścisłej współpracy z Wydziałami Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz z Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej.

Zakładane rezultaty zadania publicznego: wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama