Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 56/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 56/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA W 2023 ROKU
Nabór od 07.03.2023 do 28.03.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 56/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA W 2023 ROKU.

UWAGA:
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO ZAMIESZCZONĄ JAKO ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO NABORU!


OTWARTY KONKURS OFERT NR 56/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA W 2023 ROKU

Planowane wydatki w 2023 roku:  20 000,00 zł
Termin realizacji:  od 14.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

  1. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2022

Planowane wydatki w roku 2023

Dziecięca Rada Miasta Poznania wraz z animacjami z okazji Dnia Dziecka w ramach Poznańskich Dni Rodziny 2023 r.

0,00 zł

20 000,00 zł

 

  1. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.
  2. Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli Oferent zrealizuje każdy z założonych rezultatów na poziomie minimum 85%. Powyższe nie dotyczy liczby członków Dziecięcej Rady oraz liczby przeprowadzonych animacji podczas Dnia Dziecka.
  3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%, dowolne  zmniejszenie poszczególnych pozycji  kosztów wynikające z ich przesunięć.


UWAGA: NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO ZAMIESZCZONĄ JAKO ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO NABORU!

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama