Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023

Reklama
Nabór od 06.03.2023 do 29.03.2023 23:55
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 150 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą „Dolnośląski Fundusz Odrzański” w 2023 roku

Od 6 do 29 marca 2023 r. organizacje pozarządowe działające na rzecz poprawy warunków uprawiania turystyki na terenach nadodrzańskich mogą składać oferty realizacji zadań polegających na budowie lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej i/lub zakupie sprzętu turystycznego, służącego do uprawiania turystyki wodnej.

Poprzez infrastrukturę i sprzęt turystyczny rozumie się w szczególności: przystanie, pola biwakowe (np. wiaty, ławostoły, paleniska, kosze na śmieci), parkingi dla kamperów, zaplecze sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi.

Oferty należy składać w następujący sposób:

Wypełnić i złożyć ofertę w Generatorze eNGO pod adresem:https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace od 6 do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:55).
Zapisać ofertę na dysku komputera.
Podpisać ofertę podpisem elektronicznym.
Podpisać wymagane załączniki podpisem elektronicznym.
Przesłać ofertę oraz wymagane załączniki za pomocą platformy ePUAP.
Wkład własny organizacji musi wynosić minimum 10% wartości zadania. Maksymalna kwota dotacji to 150.000,00 zł.

Czas realizacji: od 2 maja 2023 r. do końca 2023 r.

Reklama