Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym...

Reklama
Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin z problemem używania innych substancji psychoaktywnych lub problemem przemocy, realizowanych w trakcie wakacji
Nabór od 07.03.2023 do 28.03.2023 10:00
Samodzielne stanowisko ds partycypacji i polityki społecznej
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Samodzielne stanowisko ds partycypacji i polityki społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin z problemem używania innych substancji psychoaktywnych lub problemem przemocy, realizowanych w trakcie wakacji.

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Gminy Radzymin w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez ograniczanie używania środków psychoaktywnych głównie alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Radzymin oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań o potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych podstawach.

Informacje specyfikujące zadanie pod nazwą „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin
z problemem używania innych substancji psychoaktywnych lub problemem przemocy, realizowanych w trakcie wakacji
”:

  1. celem szczegółowym zadania jest ograniczenie rozpowszechnienia zjawisk: używania substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
  2. należy zorganizować – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452 oraz z 2021 r. poz. 1548), wyjazd w formie letniego wypoczynku na terytorium Polski dla grupy co najmniej 20 uczestników (dzieci i młodzież), trwający minimum 8 dni (7 noclegów), w rekreacyjno-turystyczne miejsce (np. morze, jezioro, góry), wskazując dokładne miejsce i czas trwania pobytu;
  3. wyjazd ma stanowić kontynuację działań profilaktycznych realizowanych w trakcie roku szkolnego 2022/2023 i w szczególności należy zrekrutować dzieci i młodzież wobec której takie działania się odbywały, pochodzącej z rodzin, w których występuje lub może wystąpić problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych i/lub przemocy; przy rekrutacji można skorzystać z pomocy gminnej placówki oświatowej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodka pomocy społecznej lub zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  4. należy przeprowadzić dla każdego uczestnika minimum 15 godzin zajęć z zakresu programu profilaktycznego (w tym z zakresu promocji zdrowego stylu życia);

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama