Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowana na integrację społeczności”,

Reklama
Nabór od 03.03.2023 do 24.03.2023 08:00
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Łączny budżet 5 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowana na integrację społeczności”,.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie na terenie gminy Drawsko Pomorskie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, którego przedmiotem jest działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowana na integrację społeczności, które będzie realizowane w 2023r. 

2.Warunki otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 są następujące:

1) rodzaj zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowana na integrację społeczności pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowana na integrację społeczności”,

2) celem zadania publicznego jest wyłonienie operatora, który zleci realizację projektów realizowanych na terenie gminy Drawsko Pomorskie polegających na realizacji przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną, przy czym zadanie to zostanie zlecone na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

- 5.000,00 - zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama