Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego
Nabór od 02.03.2023 do 23.03.2023 23:59
Biuro Aktywności Miejskiej
Łączny budżet 95 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 95 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miasta Łodzi, Biuro Aktywności Miejskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego..
 1. nazwa działania: prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.
 2. cel zadania: stworzenie miejsca będącego centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  z infrastrukturą i zapleczem socjalno-technicznym. Odbiorcą usług w ramach powyższego zadania mają być działające na terenie Miasta Łodzi: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, inicjatywy obywatelskie oraz grupy obywateli planujących utworzenie stowarzyszenia, podmiotu ekonomii społecznej czy partnerstwa lokalnego.
 3. termin realizacji: od 31 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 4. wysokość środków przeznaczonych na realizację działania: – w 2023 r.: 95.000,00 zł,
 5. dopuszczalne rezultaty zadania:
  1. liczba przeprowadzonych szkoleń;
  2. liczba godzin przeprowadzonego doradztwa (w tym specjalistycznego);
  3. liczba organizacji/inicjatyw obywatelskich objętych wsparciem infrastrukturalnym (dostępem do sali/sprzętu);
  4. liczba złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz budżetu obywatelskiego;
  5. liczba zbudowanych partnerstw  między mieszkańcami/grupami nieformalnymi/organizacjami pozarządowymi/sektorem publicznym/biznesem;
  6. liczba postów zamieszczonych na koncie Facebook dotyczącym działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego oraz informującego o istotnych sprawach dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie. Po zakończeniu realizacji zadania Oferent jest zobowiązany do przekazania wspomnianego wyżej konta Urzędowi Miasta Łodzi.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama