Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Dzieciom”

Reklama
Nabór od 01.03.2023 do 24.03.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: dwo@opolskie.pl, tel. 77 44 82 123,77 44 82 107.
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2023 zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Dzieciom”.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

1. Rodzaj zadania (sfera pożytku publicznego):
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2. Numer i nazwa zadania priorytetowego, zgodnie z obowiązującym Programem współpracy:
7.1 Wspieranie inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne

3. Działanie:
Wspieranie zadań z zakresu „Opolskiej Wsi Przyszłości”;
4. Cele oraz oczekiwania stawiane składanym ofertom:
1) Zadanie powinno wpływać na edukację dzieci i młodzieży poprzez organizację różnego rodzaju tematycznych warsztatów edukacyjno-integracyjnych m.in. o tematyce przyrodniczej, kulinarnej, historycznej, kulturowej, przeprowadzonych przez wykwalifikowanego eksperta o udokumentowanych kwalifikacjach, zgodnych z tematem przeprowadzanych warsztatów;
2) Zadanie, poprzez organizację m.in. ww. warsztatów powinno przyczyniać się do promowania i/lub budowania tematu przewodniego wsi (np. przyrodniczego, kulinarnego, historycznego, kulturowego). Program warsztatów powinien być kompleksowy, obejmujący kilkudniowe wydarzenie o charakterze edukacyjnym, w którym powinno uczestniczyć jak najwięcej dzieci i młodzieży.
3) Zadanie powinno angażować społeczność wiejską do współpracy oraz wpływać na jej ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych, zwłaszcza międzypokoleniowych.

5. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:
1) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny Podmiotu. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego Podmiotu.

6. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 24.03.2023 r., do godz. 15:30.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Reklama