Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 01.03.2023 do 22.03.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskieg
Łączny budżet 710 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Zadanie nr 1 - Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. - 710 000,00 zł.

Celem konkursu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

W ramach konkursu zostaną wsparte zadania, które będą wpływały na:
1) poprawę warunków uprawiania sportu,
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników,
3) oferowanie szerszego dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego.

Termin składania ofert konkursowych wyznacza się do dnia 22 marca 2023 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem „III Konkurs ofert – Kultura Fizyczna 2023” - Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
1) w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, (godz. 7.30 – 15.30),
lub
2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
lub
3) za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem generatora https://swietokrzyskie.engo.org.pl/.

Oferty wysyłane w formie elektronicznej:
a) za pośrednictwem generatora - należy wydrukować i złożyć kompletne pod względem wymaganych załączników w trybie i terminie określonym jak dla ofert składnych w wersji papierowej.
b) za pośrednictwem platformy ePUAP – utworzony wniosek w generatorze należy pobrać i wraz z zeskanowanymi załącznikami należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (zgodnie ze statutem podpisują wszystkie upoważnione osoby) i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na Platformie ePUAP: /3h680wewfh/skrytka

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

W konkursie nie mogą być składane oferty, które uzyskały wsparcie finansowe z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach innych otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19a ustawy.

Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

Reklama