Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno - aktywizujących dla seniorów - mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st...

Reklama
Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno - aktywizujących dla seniorów - mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Nabór od 01.03.2023 do 22.03.2023 14:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 140 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno - aktywizujących dla seniorów - mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 1. Adresaci:

seniorzy z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 1. Formy:
 • formy wyjazdowe (minimum dwudniowe) ze spójnym programem wypoczynkowo-rekreacyjnym (preferowane wspólne zwiedzanie atrakcyjnych miejsc kulturalno – turystycznych połączone z tematycznymi warsztatami plenerowymi oraz elementami
  o charakterze integracyjnym).
 1. Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:
 • w ramach  realizacji zadania oczekuje się zorganizowania dwóch edycji minimum dwudniowych wyjazdów na terenie Polski z opracowanym programem wypoczynkowo -rekreacyjnym i elementami integracyjnymi dla min. łącznie 250 uczestników (seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy), w każdej edycji;
 • miejsce i program wyjazdów oraz cała organizacja przedsięwzięcia muszą być dopasowane do specyficznych potrzeb grupy odbiorców (np. ewentualne ograniczenia związane z wiekiem uczestników);
 • poszczególne grupy wyjazdowe nie powinny przekraczać 50 osób;
 • preferowane terminy wyjazdów:
 • I tura wyjazdów – okres wiosenny (maj-lipiec);
 • II tura wyjazdów – okres jesienny ( sierpień-październik);
 • przeprowadzenie naborów uczestników do każdej tury wyjazdów;
 • w ramach realizacji zadania oferent zapewni:
 • przejazd autokarem – standard turystyczny podwyższony;
 • noclegi (pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, dopuszcza się zakwaterowanie w hotelu, hostelu, bursie, motelu, itp.);
 • pełne wyżywienie - Oferent zapewni uczestnikom 2 posiłki dziennie: (I dzień – obiad składający się z dwóch dań, kolacja; II dzień - śniadanie, obiad składający się z dwóch dań). Każdy posiłek powinien być zrealizowany na miejscu, stacjonarnie, minimum z jednym ciepłym napojem, zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia;
 • program wypoczynkowo - rekreacyjny  z elementami integracji uczestników;
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów;
 • przewodników miejscowych;
 • ubezpieczenie OC i NNW dla uczestników.
 • W związku z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego SARS-Cov-2 realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej,
  w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie będą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w wyjazdach oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej.

 • Warunki realizacji zadania:
 • oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań tego typu dla środowisk senioralnych;
 • oferent musi w ofercie przedstawić plan promocji zadania uwzględniający kolportaż ulotek, plakatów, przygotowanie materiałów informacyjnych i sposobów ich dystrybucji;
 • oferent musi w ofercie przedstawić plan procedury rekrutacji uczestników, a także wstępny harmonogram i programy wyjazdów;
 • dokumentacja wymagana przy realizacji zadania:
 • listy zgłoszonych uczestników (ewentualnie rezygnacji z uczestnictwa);
 • listy uczestników poszczególnych wyjazdów;
 • szczegółowy harmonogram realizacji zadania;
 • programy poszczególnych wyjazdów;
 • raport z ewaluacji;
 • regulamin w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego SARS-Cov – 2.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama