Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska - WRS - dogrywka

Reklama
Nabór od 03.03.2023 do 24.03.2023 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 670 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 250 tys. PLN
Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska - WRS - dogrywka.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS ogólny

Na podstawie Zarządzenia nr 409/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2023 r. roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Oferty można składać do dnia 24 marca 2023 r. do godziny 15.00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco: 

5) Działalności na rzecz integracji cudzoziemców – 100 000 złotych
d) Wspieranie integracji w obszarze edukacji – wzmocnienie integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dzieciom z doświadczeniem migracyjnym – 100 000,00 złotych;

10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 470 000 złotych
g) integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich – 370 000,00 złotych.

-Prowadzenie domów i klubów sąsiedzkich – 250 000,00 złotych

-Koordynacja działań Domu Sąsiedzkiego przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku (w wyniku konkursu do realizacji przedmiotowego zadania zostanie wyłoniony jeden podmiot – operator) – 120 000,00 złotych

-Działania z zakresu podnoszenia kompetencji, superwizji i uzupełniania kwalifikacji dedykowanych kadrze itp. - 50 000,00 złotych

h), i) wspieranie partnerstw o charakterze lokalnym i branżowym w dzielnicach oraz działania wspomagające rozwój demokracji, w tym rozwój dialogu obywatelskiego – 50 000,00 złotych

11) Edukacja, oświata i wychowanie: - 40 000 złotych
c) Działania edukacyjne podnoszące poziom wiedzy na temat Gdańska wśród dzieci w wieku przedszkolnym – 40 000,00 złotych

16) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji: – 60 000 złotych
b) realizacja projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość i wrażliwość z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji, kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska – 60.000,00 złotych;

Szczegółowe warunki konkurus znajdują się w złączeniu. 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama