Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 28.02.2023 do 31.03.2023 16:00
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna
Fundacja Fundusz Lokalny SMK - Województwa: małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie Koordynator: Sebastian Nabrzeski, tel. 663-122-098; e-mail: snabrzeski@gmail.com Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" - Województwa: lubelskie, lubuskie, wielkopolskie i podlaskie Koordynator: Joanna Banaś, tel. 606-219-096; e-mail: lgdnisko@gmail.com Lokalna Grupa Działania "Trygon-Rozwój i Innowacja" - Województwa: świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie Koordynator: Justyna Jacek, tel. 668-948-983; e-mail: justynajacekk@gmail.com Fundacja Przestrzeń lokalna - Województwa: podkarpackie, zachodniopomorskie, pomorskie i łódzkie Koordynator: Edyta Salnikow, tel. 667-048-313; e-mail: biuro@przestrzenlokalna.org.pl
Łączny budżet 308 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 15 tys. PLN
Osoby bezrobotne, Chorzy, Konsumenci, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci, Osoby uzależnione
W ramach naszego projektu wsparcie finansowe na realizację inicjatyw poradniczych mogą otrzymać organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej – m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych - niemogące samodzielnie zaciągać zobowiązań, składające wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w związku z realizacją projektu pn. „Polskie Inicjatywy Poradnicze” zapraszają do składania wniosków w ramach naboru 2023.

W ramach naszego projektu wsparcie finansowe na realizację inicjatyw poradniczych mogą otrzymać Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej – m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych - nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań, składające wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.

W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym oraz doradczym.

Nabór w roku 2023 rozpoczął się z dniem 27 lutego i trwać będzie do 31 marca 2023 r., godz. 16:00.

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 15 maja do 30 listopada 2023 roku.

Wnioski składamy w wersji elektronicznej, do ostatniego dnia naboru na adres e-mail:

wnioski2023@inicjatywyporadnicze.pl

Szczegółowe informacje będą przekazywane osobom zainteresowanym podczas spotkań informacyjnych. Harmonogram spotkań wraz z miejscem i godziną spotkania znajduje się w zakładce SPOTKANIA , zasady konkursu określa Regulamin Konkursu, który jest dostępny pod ogłoszeniem oraz w zakładce DOKUMENTY na stronie https://www.inicjatywyporadnicze.pl

Źródło: https://www.inicjatywyporadnicze.pl/
Reklama