Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Gdański Fundusz Senioralny 2023 - granty do 7.000 zł

Reklama
Nabór od 27.02.2023 do 27.03.2023 23:59
WRS - Regranting
Łączny budżet 113,4 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 7 tys. PLN
Seniorzy

W ramach konkursu można ubiegać się o granty do 7000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego w obszarze: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Wnioski w systemie witkac.pl można składać do dnia 17 marca 2023 r.  do godz. 16:00.

Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 7 000 zł, w tym:
- maksymalnie 20% można przeznaczyć na koszty obsługi zadania,
- obligatoryjny wkład osobowy w postaci pracy wolontaryjnej musi stanowić nie mniej niż 10% wartości dotacji.

Praca wolontaryjna musi być oszacowana w budżecie wniosku godzinowo wg następujących stawek:

  • 30 zł - stawka podstawowa dla wolontariuszy, którzy wykonują pracę niewymagającą specjalistycznych kwalifikacji,
  • 100 zł - stawka dla specjalistów w danej dziedzinie.

 

Działania projektowe powinny być skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska i być realizowane w Gdańsku.

Projekty złożone w tegorocznej edycji powinny uwzględniać sytuację epidemiczną, czyli fakt, że w różnych okresach roku mogą obowiązywać obostrzenia o różnym stopniu restrykcji.

Uwaga! Od tego roku do wniosku trzeba dołączyć wypełnioną i zeskanowaną Ankietę dotyczącą dostępności - jest to warunek konieczny do otrzymania pozytywnej oceny formalnej.

Szczegóły konkursu opisane są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Operatora: www.wolontariatgdansk.pl

 

UWAGA !!! 

                    Od dnia 15.03.2023 r. uległa AKTUALIZACJI DOKUMENTACJA KONKURSOWA GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SENIORALNEGO 2023,

                    wraz z PRZESUNIĘCIEM DATY NABORU, w związku z wdrożeniem dodatkowego obszaru działania (finansowanego ze środków UNICEF):

1.  WNIOSKI na konkurs GFS 2023 należy złożyć w systemie witkac.pl NAJPÓŹNIEJ do dnia  27 MARCA, do godz. 23.59 .

 

ZAPOZNAJ SIĘ ze ZAKTUALIZOWANĄ dokumentacją konkursową załączoną ponownie na dzień 15.03.2023r.


2.  POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY 

wygenerowane przez system witkac po podpisaniu, należy dostarczyć do biura operatora : Regionalne Centrum Wolontariatu W Gdańsku, Pl. Solidarności 1/p.3.27, 80- 863 Gdańsk, najpóźniej do dn. 30.03.2023, do godz. 16.00,  
lub przesłać pocztą ( liczy się data stempla na kopercie) na adres operatora.

W ramach konkursu można ubiegać się o granty do 7000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego w obszarze: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W roku 2023 Miasto Gdańsk przeznaczyło na dofinansowanie projektów senioralnych dla organizacji pozarządowych kwotę 113 400 zł (w tym 14 tys. zł ze środków UNICEF). 

REALIZACJA DZIAŁAŃ planowanych w projektach, może przebiegać w okresie
 - od 01.05.2023 - do 10.12.2023

Celem konkursu jest:

  • pobudzanie, wspieranie i rozwój aktywności społecznej seniorów i seniorek (rozumianych jako osoby w wieku od 60 rż.) zamieszkujących w Gdańsku
  • integracja międzypokoleniowa i międzykulturowa dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego oraz seniorów i seniorek(rozumianych jako osoby w wieku od 60 rż.) zamieszkujących w Gdańsku

 

NABÓR wniosków w Konkursie GFS 2023 - potrwa od 27.02 – 27.03.2023, w którym o dofinansowanie do wys. 7000 zł mogą ubiegać się ORGANIZACJE pozarządowe lub podmioty wymienione w Regulaminie konkursu (wskazane w par. 3 ust.3 Ustawy o PPiW).

Ogłoszenie wyników oceny zaplanowano na dn. 23.04.2023.

Projekty złożone w tegorocznej edycji powinny uwzględniać sytuację epidemiczną, czyli fakt, że w różnych okresach roku mogą obowiązywać obostrzenia o różnym stopniu restrykcji.

Uwaga! Od tego roku do wniosku trzeba dołączyć wypełnioną i zeskanowaną Ankietę dotyczącą dostępności - jest to warunek konieczny do otrzymania pozytywnej oceny formalnej.

Szczegóły konkursu opisane są w Regulaminie, dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Operatora: www.wolontariatgdansk.pl

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama