Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych

Reklama
Nabór od 03.03.2023 do 24.03.2023 15:30
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 1,9 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 3 tys. do 150 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

W ramach naboru ofert w konkursie dotacyjnym nr 2/23 przewiduje się dofinansowanie realizacji jednorocznych programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży trenujących w klubach sportowych, które działają na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach ujętych w krajowym systemie sportu młodzieżowego.

Klubowi działającemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego może zostać przyznana dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia, jeśli w 2022 r. zdobył co najmniej 25 punktów w krajowym systemie sportu młodzieżowego oraz rozliczył się z ubiegłorocznej dotacji.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej (maksymalnie 3 kluby). W ofercie wspólnej punkty wszystkich klubów sumują się, a ich suma musi wynosić co najmniej 25 punktów.

 

Dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r.

 

Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które spełniły kryteria oceny formalnej oraz w ocenie merytorycznej uzyskały nie mniej niż 5 punktów.

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2023 nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości zadania. Klub zobowiązany jest zabezpieczyć na realizację zadania minimum 10% wkładu własnego finansowego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl), oferty na realizację zadania wraz z załącznikami w terminie do 24 marca 2023 r. do godz. 15:30

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama